Ξενοδοχείο ΑΣΤΡΟΒΟΛΙΑ
Το Ξενοδοχείο ΑΣΤΡΟΒΟΛΙΑ, είναι κατασκευασμένο με το ίδιο τρόπο, με τον
οποίο χτίζονταν τα γνωστά πετρόχτιστα αρχοντικά του Ασπροποτάμου

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΑΣΤΡΟΒΟΛΙΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ξενοδοχείο ΑΣΤΡΟΒΟΛΙΑ